Thursday, January 28, 2010

Week 8 + Tess + Ollie + Crumble + Pip + Lupi !!

De zwangerschap bij de hond
WEEK 8
Volgens de meeste deskundigen zijn de pups vanaf de 58e dag levensvatbaar. De bewegingen van de pups kan men nu voelen, en ook ziet men de buik "bobbelen" als de a.s. moeder op haar zij op de grond ligt. Dat is nu het lievelingplekje van vele zwangere teefjes. De werpkist staat klaar en ook de puppykist in de puppykamer staat klaar, en af en toe neemt ze poolshoogte...

The pregnancy of a dog
WEEK 8

According to experts the puppies are viable from the 58th day of the pregnancy. You can now feel and even see the movements the pups make in the mothers belly. The whelpbox is in the livingroom and so is the puppybox in the puppy nursery, and every now and than she hops on in to check it out....

Met Bella gaat het prima, inmiddels is haar buik in omtrek 61 cm en haar gewicht 9.9 kilo!!! Ze is dus 3 kilo aangekomen inmiddels. 

Bellla is doing very well, her belly now meassures 61cm (24inch) and she weihgs 9.9 kilo (21.8 lbs). She gained 3 kilo (6.6 lbs) in total.

Bella vandaag / Bella today
Hier is Bella "in actie" + een foto van begin deze week/ Here is Bella "in action" + a picture taken in the beginning of this week.

 
We hebben ook nog een aantal leuke filmpjes en foto's ontvangen die we ook met jullie willen delen!
We also received some great pictures and clips that we wanted to share with you all!

Crumble (Cosmic Girl of the Hunters Pride)

Tess and her brother and sister (Come on Eileen of the Hunters Pride)

Ollie (Chop Suey of the Hunters Pride)
Pip & Monti (Canadian Rose of the Hunters Pride & Bashful Monti of the Hunters Pride)
En tot slot Lupi !! Dit is het broertje van Max en Bella (Agrippa Lupi of the Hunters Pride)
And finally Lupi !! This is Max and Bella's brother (Agrippa Lupi of the Hunters Pride)

Thursday, January 21, 2010

Week 7

De zwangerschap bij de hond
WEEK 7
Op rontgenfoto's is nu de pup door zijn aanwezige skelet duidelijk zichtbaar. Het hartje is met een stethoscoop duidelijk hoorbaar, en met de a.s. moeder wordt af en toe een rustig wandelingetje gemaakt, want beweging heeft ze nodig, al zou ze het liefst de hele dag lekker op de bank liggen...

The pregnancy of a dog
WEEK 7
On a X-ray we can now see a complete skeleton. We can listen to the heartbeat of the pups with a stethoscope. We take the future mom outside for a small walk every now and than, she needs her exercise, although she would not mind laying on the couch the entire day....


Het gaat erg goed met Bella, ze is nog redelijk actief, eet goed en begint nu echt dik te worden. Dat viel me dit keer extra op omdat ik zelf een paar dagen weg geweest ben (zie post hieronder) en haar dus 5 dagen niet gezien had. In een week tijd is ze nu 8 ons aangekomen (2.1 kilo in totaal) en haar buik omvang is met 3 cm toegenomen en nu dus 56 cm. Nog twee weekjes dan is het zo ver. Deze week zullen we gaan beginnen om de serre weer om te toveren naar een "puppy-kamer" zodat Bella vast kan gaan wennen aan haar nieuwe onderkomen straks met de puppen.  

Bella is doing very well, she is still quite active, eats well and is really getting fat now :-). I have noticed it even more this time because I have been away for a couple of days (see post below). So I saw her again after 5 days. In just a week time she has gained 1.8 lbs (4.6 lbs in total now) her belly is now 20 inch (2.1 inch more than last week). Just another 2 weeks to go! We will start to change the conservatry back into the "puppy-nursery". That way Bella can get used to her new 'home' for the next couple of weeks with her babies.  

Wednesday, January 20, 2010

Trip to Florida USA!

Hallo allemaal, gisteren ben ik weer terug gekomen van een korte trip naar Florida, Royal Palm Beach om precies te zijn. Ik ben op bezoek geweest bij mijn vriendin Bonnie Edison van de Edison Kennel. In 2007 is Royal Pride van Gforce Nellestein (de vader van onze Pink) naar haar verhuisd en sinds dien is hij de vader geworden van drie nestjes die bij haar geboren zijn. 

Uit het laatste nestje dat geboren is op 26 september 2009 zijn 2 reuen en 1 teefje geboren. De moeder van de pups is de Australisch import teef Ruscal Southern Belle (Scarlett) en de vader is dus als gezegd Roy. Ik ben het teefje op gaan halen die Edison's Carpe Diem is gaan heten, roep naam Carpie (of CD zoals Raoul zegt :-).
Ik heb een onzettend leuke tijd weer gehad bij Bonnie (en Anna!) en wil haar bij deze dan ook weer heel erg bedanken voor haar enorme gastvrijheid. En ik hoop echt dat we je komende Thanksgiving wat langer kunnen bezoeken! 
Hier zijn wat foto's van mijn trip!

Hello everyone, yesterday I came back from a short trip to Florida, Royal Palm Beach. I went to visit my friend Bonnie Edison from the Edison Kennel. In 2007 'our' Royal Pride van Gforce Nellestein (father to our Pink) moved to live with Bonnie and since then he has been the sire to three litters.  

There were 2 boys and 1 girl in the last litter that was born on September 26 2009, the mother of the pups is Australian Import: Ruscal Southern Belle (Scarlett) and the father is -as said-  Roy. I went to pick up the little gril who we named: Edison's Carpe Diem. We will call her Carpie (or CD as Raoul says :-).
I had a wonderful time with Bonnie (and Anna!) and I would like to thank her again for her kind hospitality. We will really try to come and visit your again this Thanksgiving! 
Here are some pictures of my trip!

Dit is een clip van Carpie en haar broer (ik heb hem Dax genoemd omdat hij zoveel op onze Dax lijkt).
Here is a clip of Carpe and her brother (I named him Dax cause he looks like our Dax).

Dit is een clip van Scarlett (de moeder van Carpie), Chanel (de half zus van Carpie) en Jackaroo.
Here is a clip of Scarlett (Carpie's mother), Chanel (her halfsister) and Jackaroo.

Carpie
RoyCarpie's brother "Dax"CarpieUs at the Fair in West Palm Beach (Anna, Bonnie and I). 
Bonnie's new car ;-) 
Anna and I watching the Golden Globes while eating self made Snowman Chocolate Pretzels :-) 

Thursday, January 14, 2010

Winter fun!

Week 6

De zwangerschap bij de hond
WEEK 6

Het embryo heet nu officieel een foetus. Het skelet begint zich te ontwikkelen en de a.s. moeder is nu meestal duidelijk zwanger. Bij grote nesten is zij eerder wat dikker, en bij kleine nesten wat later, maar rond de 40e dag gaan de pups "draaien" en wordt de dracht duidelijk zichtbaar. De a.s. moeders hebben nu een zeer goede eetlust en we moeten uitkijken dat we niet gaan OVERvoeren!

The pregnancy of a dog
WEEK 6
We can now officially call the embryo a fetus. It's skeleton begins to develop, and we can now definitely see on the outside that the mom is pregnant. Big litters will cause the mom to show her pregnancy sooner, but around day 40 the pups are "turning" and the pregnancy is very noticeable. The future moms will have a very good appetite and we need to watch out to not OVERfeed them!

Over dat overvoeren hoeven wij ons niet bang te maken want Bella eet nog altijd niet van harte. Met wat moeite gaat het hoogstnoodzakelijke er wel in maar dan heeft ze genoeg gehad. Hopelijk veranderd dat wat in de komende week. Ze is inmiddels wel in totaal 1.3 kilo aangekomen. En haar buikje is nu 53 cm in omtrek. Haar buikje is al duidelijk zichtbaar. 

We really don't have to worry about overfeeding at this moment, because Bella's appetite is still not completely back. With some effort she does eat what she really needs to eat but for now that's all. Hopefully that will change in the coming week. She did gain 1.3 kilo (2.9 lbs). And her belly is now measuring 53 cm (20.9 inch). So we can definitely see her pregnant belly.

Thursday, January 7, 2010

Week 5 Bella

De zwangerschap bij de hond
WEEK 5

De oren, oogleden en tanden zijn ontwikkeld en het wordt duidelijk of er een teefje of een reutje geboren gaat worden. De tepels van de a.s. moeder vullen zich en zijn nu duidelijk groter, haar taille gaat verdwijnen en zij krijgt meer te eten. De meesten eten nu weer goed, en krijgen tijdens hun zwangerschapsdieet zo'n 50% meer dan normaal.

The pregnancy of a dog
WEEK 5

The ears, eyelids and teeth are now developed and it's been decided if it's going to be a boy or a girl. The nipples of the future mom are fulling up and are visibly larger, her waistline is disappearing and and we increase her amount of daily food. Most dogs tend to eat normal again now, during their pregnancy they receive about 50% more food then normal.

Met Bella gaat het goed. Hoewel haar etenslust maar gedeeltelijk terug is, is ze wel al een kilo aangekomen!  We moeten nog een maandje geduld hebben.....

Bella is doing good. Even though her appetite is not completely back yet, she did gain over 2lbs already! We have to be patient for one more month... 

Monday, January 4, 2010

Maxime & Dorus

Hier is een foto'tje van Maxime (Saint Maxime van Gforce Nellestein) ze is inmiddels 6 weken zwanger. Rond 23 januari worden haar pups verwacht. De vader van de pups is onze Max (Antal Maximus of the Hunters Pride). Maxime ligt lekker te slapen.

Here is a picture of Maxime (Saint Maxime van Gforce Nellestein) she is 6 weeks pregnant now. She is due in the fourth week of January. The father of the puppies is our Max (Antal Maximus of the Hunters Pride). Maxime taking a nap.
En hier is Dorus in de sneeuw! Is het geen schatje.
And here is Dorus in the snow! Isn't he adorable.

Saturday, January 2, 2010

Tess & Ollie

Ollie (Chop Suey of the Hunters Pride) sierde van de week al de voorpagina van onze website. Nu is zijn zuster Tess (Come On Eileen of the Hunters Pride) cover girl geworden. Maar natuurlijk plaatsen we de foto's van Ollie en Tess ook even hier! 
Bedankt Sabine en Caroline voor deze mooie foto's! 
beautiful Ollie (Chop Suey of the Hunters Pride) was on the frontpage of our website last week. And now it is his sister Tess (Come On Eileen of the Hunters Pride) who is our covergirl. Of course we also post these beautiful pictures on our blog!
Thank you Sabine and Caroline for those great pictures!

Ollie:

Tess: